Otázky a odpovede ohľadom nového zákonaWellness pracovník - masérske služby je od 1. januára 2019 nový názov pre kurz športovej (klasickej) masáže a aj pre povolanie predtým známe ako športový či klasický masér.  

Všetky súkromné masérske školy na Slovensku tak napĺňajú Zákon č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní
a o zmene doplnení niektorých zákonov a ďalej z Vyhlášku 97/2010 Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy.

O významných zmenách sme sa rozhodli preto napísať pár slov formou otázok a odpovedí s pani Evou Kačkovou - majiteľkou masérskej školy Zamas a predsedkyňou Slovenskej komory masérskych služieb a wellness pracovníkov.

Aké zmeny zaznamenali masérske školy v súvislosti s vyššie spomínaným zákonom?

Ministerstvo zdravotníctva SR si uzurpovalo dve slová a tým aj dva odbory - klasická masáž a klasický masér, ktoré sa dajú študovať iba na zdravotníckych školách.
Masérske školy, ktoré po novom patria pod sekciu celoživotného vzdelávania, budú poskytovať kurz Wellness pracovník – masérske služby . 

Wellness pracovník – masérske služby je v podstate úplne nové povolanie, ktoré doteraz neexistovalo.
Bol iba masér a klasická (resp. športová) masáž. Po novom sa takáto masáž bude volať relaxačná masáž, alebo tiež regeneračná masáž pre zdravých ľudí. V praxi je to ale ten istý základný kurz masáží, len je rozšírenejší a obsiahlejší, čo sa týka učiva aj praxe, čiže je podľa môjho názoru viac nabitý potrebnými informáciami.
Ešte pred tromi rokmi, keď sa menil zákon o športe a masérske školy vyňali zo sekcie športu, hrozilo, že zanikne táto forma vzdelávania dospelých a že prídu o akreditácie všetci, ktorí sa roky venovali vzdelávaniu v tomto obore. Ministerstvo zdravotníctva navrhovalo, aby súkromné školy skončili a aby budúci maséri absolvovali dvojročné zdravotnícke štúdium, samozrejme dennou formou. :-)
To bolo absolútne nemysliteľné pre všetkých, ktorí už aj podnikali, alebo sa práve chystali podnikať ako masér/ka.

Napokon po úspešnom pripomienkovaní zákona a tri a pol ročných rokovaniach komory masérov s ministerstvom školstva sme našli spoločný konsenzus. Výsledkom je zaradenie masérskych škôl do sekcie celoživotného vzdelávania ministerstva školstva a spomínaný kurz Wellness pracovník  ̶  masérske služby.

Prechod na nový kurz je pre niektoré školy postupný. Ako to všetko prebieha?

Niektoré masérske školy majú akreditáciu od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na výučbu Športovej masáže až do konca roka 2020. Takže môžu robiť kurzy športovej a klasickej masáže tak, ako sa robili doteraz, 160-hodinové. Potom aj tieto školy budú musieť prejsť na rozšírený 320-hodinový kurz, ktorý bude trvať až 32 dní. Je však viac takých škôl, ktoré rovno prešli na nový spôsob, aby v podstate nezavádzali svojich nových absolventov, ktorí by po ukončení platnosti certifikátu opäť nemali žiadnu platnú rekvalifikáciu.

To je o polovicu hodín výučby viac. Čo všetko sa zmenilo alebo pridalo do kurzu?

Je to naozaj dlhý kurz, keďže sa jeho obsah značne rozšíril. V starom kurze to bola športová a klasická masáž, základy anatómie, hygiena, teória masáže, prvá pomoc, BOZP. Do nového kurzu sa pridal wellness protokol, saunový protokol, hygiena saunovania, teória a aj prax saunovania, saunové rituály a ich teória a prax, bezpečnosť pri práci vo wellness zariadeniach, wellness protokol, základy podnikania, marketingu. Obsah kurzu Wellness pracovník - masérske služby sa oproti kurzu Športová masáž rozšíril aj o väčší počet hodín anatómie, fyziológie, patofyziológie, teórie masáže a masérskej praxe. Nám ide najmä to, aby záujemcovia o masérske kurzy a maséri porozumeli, že je to síce v základe ten istý kurz, ale s omnoho väčším množstvom informácií a tiež následne s úplne rozdielnymi možnosťami uplatnenia. 

Ako to bude vyzerá v praxi? Chcem sa naučiť masáž a podnikať v tomto smere, ale nechcem ísť na zdravotnícku školu a študovať dva roky, lebo na to nemám čas, podmienky, chuť a podobne. Tak prídem do masérskej školy?

Áno, presne tak. Ako som už povedala, kurz je 320-hodinový a trvá až 32 dní. U nás v Zamase je rozdelený dvakrát po 12 dní a raz po 8 dní.
Je to intenzívny kurz. Vyučovanie trvá od rána do večera, 10 hodín denne. Pod pojmom intenzívny si treba naozaj predstaviť poriadnu intenzitu štúdia. :-) Po úspešnom absolvovaní kurzu, zložení skúšky v škole, v ktorej bol kurz absolvovaný, sa môže ihneď absolvent zamestnať v niektorom zo slovenských hotelov. Nové certifikáty sú opäť platné aj v celej Európskej únii, len sú omnoho viac žiadanejšie v zahraničí ako pred tým, keďže absolventi disponujú väčším objemom relevantných znalostí a je to hlavne aj nový spôsob vzdelávania.

Rozšírený kurz prináša so sebou aj nové výhody, ktoré sa prejavia v praxi. 

Výhodou kurzu napríklad je, že ak maséri budú chcieť ísť pracovať do Rakúska do nejakého nóbl hotela, tak už budú „hotoví“. Vedia masírovať, obsluhovať saunu, poznajú wellness protokol, ovládajú, ako sa vo wellness-e správať a čo všetko tam treba robiť. V podstate je takýto absolvent kompletne pripravený človek do wellness zariadenia, či už ako masér, vedúci pracovník wellnessu alebo človek na recepciu wellnessu.
Poznajú saunový protokol, protokol zakrývania klientov počas masírovania. Niektoré päťhviezdičkové hotely si na to veľmi potrpia. Zvládnu aj saunové rituály, ktoré sú už nie len v zahraničí, ale aj u nás veľmi žiadané, teraz je to naozaj veľký trend. Na Slovensku sme asi rok za všetkými. Najviac sa u nás profesionálnej praxi v oblasti saunových rituálov venuje Aquapark Bešeňová, ale úplne prvý hotel so saunovými rituálmi na slovensku bol hotel Permon v Podbanskom.

Novinkou je aj to, že absolventi Vašich kurzov dostanú viacero certifikátov.

Áno. Naši absolventi po úspešnom zvládnutí skúšok pred akreditačnou komisiou dostanú Osvedčenie - Wellness pracovník - masérske služby s okrúhlou pečiatkou na masérske služby. Získajú aj certifikát na saunové rituály a wellness protokol. Už to hovorí samo za seba, že nový kurz je oveľa lepší, ako bol doteraz. 

Celoživotné vzdelávanie podľa Európskej únie funguje tak, že keď niekto absolvuje akreditovaný kurz, môže sa niekde zamestnať. Ale ak chce mať živnosť, musí si urobiť skúšky odbornej spôsobilosti.

Tri roky to bolo tak, že sa na masérstvo a masáže nedali otvoriť živnosti, ale ich vykonávanie sa dalo zaregistrovať ako slobodné povoalanie na ministerstve školstva. Po novom, ak niekto chce robiť na živnosť, musí ešte absolvovať skúšky o odbornej spôsobilosti. Pozostávajú z písomnej a praktickej skúšky s vysvetlením (ústna skúška spojená s praxou) a ústnej skúšky. Po ich úspešnom zdolaní dostane absolvent osvedčenie o odbornej spôsobilosti a môže požiadať o živnostenský list. Tieto skúšky zatiaľ robí len FTVŠ v Bratislave, ale naďalej rokujeme s ministerstvom školstva, aby boli skúšky aj pod záštitou, alebo s účasťou komory masérov a wellness pracovníkov aspoň v jednom meste na severe a v jednom na východe Slovenska. Je to zatiaľ náročné pre absolventov mať možnosť ísť len na jedno miesto v republike.

Zmena vo vzdelávaní čaká aj na masérov, ktorí pracujú na živnosť. Budú si musieť doplniť vzdelanie?

Áno. Všetci, ktorí majú ešte platné osvedčenie, skončí im jeho platnosť najneskôr 31.12. 2021 a dovtedy sa musia rekvalifikovať. Platí to samozrejme aj pre všetkých, ktorí majú ešte predošlé osvedčenia a podnikajú na živnostenský list. Tieto živnostenské listy sú postupne odoberané príslušnými živnostenskými úradmi v meste, kde bolo živnostenské oprávnenie vydané a tak sa tiež musia rekvalifikovať a prejsť celú tú cestu ako noví maséri. To znamená, že tiež musia prejsť aj skúškou overenia odbornej spôsobilosti.

Je veľmi smutné, že štát sa postavil k tomuto odoberaniu živnostenských listov vlastným spôsobom. Odoberá ich automaticky, bez predošlého upozornenia človeka a ak náhodou aj pošle niektorý živnostenský úrad oznam, tak tento je so spätnou platnosťou, takže človek má už napríklad mesiac odobraný živnostenský list a ani o tom nevie. Stalo sa to niekoľkým našim žiakom a stále sa ich počet veľmi rýchlo zvyšuje. Preto je potrebné, aby si túto informáciu sami overili, alebo aby im ju overil niekto, kto im robí účtovníctvo. Odporúčam každému záujemcovi o rekvalifikáciu zavolať do školy, kde ju chce absolvovať a spýtať sa na podmienky rekvalifikácie - u nás musia napríklad maséri vyškolení pod iným zákonom absolvovať minimálne 60% výučby. Všetci, ktorí majú "náhodou" :-) zdravotnícke vzdelanie - je jedno aké, alebo fyzioterapeuti, alebo absolventi FTVŠ, nemusia už absolvovať skúšky o odbornej spôsobilosti. Oni už skúšku majú technicky vo svojom odbornom predošlom vzdelaní a môžu ísť s osvedčením z akreditovanej školy rovno na živnostenský úrad. Je však až zarážajúce, ako niektoré živnostenské úrady ani nevedia, kto vlastne im musí doniesť skúšku o odbornej spôsobilosti a komu stačí maturitné vysvedčenie či vysokoškolský diplom. 

Ako dlho je platné takéto ovedčenie?

Osvedčenie z akreditovanej školy je platné 5 rokov, ale to len v prípade, že sa absolvent zamestná a neabsolvoval skúšku o odbornej spôsobilosti. Po 5 rokoch si musí obnoviť osvedčenie, každá škola obnovuje iným spôsobom, na toto sa musí opýtať v škole, kde vzdelávanie absolvoval. U nás táto obnova, pre našich absolventov bude jednoduchá, ako v predošlej forme vzdelávania. :-) Pokiaľ absolvent kurzu absolvuje do piatich rokov skúšku o odbornej spôsobilosti, tak osvedčenie z tejto skúšky, podľa zákona o celoživotnom vzdelávaní, má platnosť už na stálo a je na úrovni maturitnej skúšky. Dovolím si však podotknúť, že toto všetko platí podľa aktuálneho zákona. Pokiaľ by sa opäť niekto rozhodol zmeniť zákon, určite sa zmenia aj podmienky, ako sa to už stalo za posledných 20 rokov tri krát. :-)
Aj keď verím, že teraz je to nastavené naozaj tak, ako to malo byť už dávno a teda, že nám to vydrží aspoň dvadsať rokov.

Aké formy týchto kurzov sú v tomto čase v ponuke na Slovensku?

Každá akreditovaná inštitúcia má toto vzdelávanie formou, na akú sme boli zvyknutí posledných 25 rokov a to formou intenzívnych kurzov. 

U nás sme sa rozhodli ešte otvoriť aj trochu iný spôsob a to formát Ročného štúdia, ktoré je rozdelené do 10 mesiacov. V ňom sú pridané aj iné techniky, citlivo zakomponované tak, aby po absolvovaní tohto štúdia absolventi vedeli kompletne vyhovieť klientom a mali naozaj komplexné informácie z veľmi veľkého okruhu problematiky, ako je cvičenie pri bolestiach chrbtice, výživa, tejpovanie, mäkké techniky, dodatočné relaxačné masáže a mnoho iného. Chceme, aby absolventi chápali regeneráciu komplexne a to aj v športe, aj v normálnom živote.
Rodinná atmosféra, individuálny prístup.