Štruktuálne a manipulačné techniky


O čo ide pri Myofasciálnej štrukturálnej integrácii ?

Charakteristika tejto metódy by sa dala názorne predviesť na kempingovom stane – dnes už nepoužívaný model A /staré dobré Ačko/... V skutočnosti stan nedrží stanové tyče(kosti), ale stanové šnúry (svalový a väzivový systém), resp. ich napätie. Rovnaké je to i s nastavením našej telesnej stavby. Tvar nožnej klenby, natočenie kĺbov, postavenie končatín, poloha panvy, zakrivenie chrbtice, držanie hlavy - to všetko je dané napätím (ťahom) svalového a väzivového systému, ktorý sa upína ku kostiam. Keď zapátrame ešte viac do minulosti /som generácia, ktorá ešte slovo LEGO brala ako cudzokrajný názov/, tak ako deti sme si z drevených kociek /ktoré boli poistené motívmi/ stavali rôzne obrázky či varianty. Privádzal nás do úsmevu „rozbitý“ ujo, keď sme kocky nenaskladali presne na seba. Tak to funguje i v ľudskom tele. Dlhodobý problém telesnej či psychickej stránky sa prejaví na štruktúre tela a myofasciálny systém v exponovaných miestach začne telo strukturálne rozbíjať. Týmto kurzom by som chtel študentov priviesť k presnejšiemu chápaniu spolužitia ľudského tela a vnímania pacienta od bodu A k bodu B....

Ako všetko vlastne funguje ?

Absolventi tohto kurzu sú vyškolení tieto vzťahy vidieť a vyriešit ich. Pomalým, hlbokým tlakom a jemnými pohybmi pôsobia na väzivový systém klienta. Toto im umožňuje uvoľniť a znovu usporiadať celkovú telesnú formu, zredukovať priľnavosť vzájomne susediacich svalových partií a zmeniť ich následné kompenzačné vzorce.Výsledkom je nielen vyliečenie bolestivých telesných symptómov, ale najmä zlepšenie štrukturálneho usporiadania a podpory, umožňujúce minimálnu námahu pri stoji, sedení a pohybe....

Ako táto metóda prebieha ?

Obyčajne začína diagnostikou, rozhovorom, následne je pacient požiadaný o vyzlečenie sa do spodného prádla. Nasleduje dalšia diagnostika v stoji, pri chôdzi či inom pohybe pacienta. Tu rád pacientom zdôrazňujem, že oni sa majú správať čo najprirodzenejšie, pričom ja sa myšlienkovo mením na „tigra, ktorý pozoruje svoju korisť hľadaním nedostatkov, ktoré mi lov uľahčia“... Nasleduje  terapia, vlastná práca, keď pracujem v stoji, v sede či ľahu pacienta, spracovávam myofasciálne štruktúry, pracujem s fasciálnymi tkanivami, prípadne ešte upozorním pacienta na chyby v držaní tela a na záver ho naučím správne vnímať svoje telo (štruktúru – celistvosť celého tela) a doporučím dostatočný prísun tekutín (vody) minimálne týždeň po ošetrení....

Kedy táto metóda pomáha ?

Táto metóda je prospešná pre široké spektrum ľudí a značne prispieva v novodobej zdravotnej a regeneračnej starostlivosti. Je napríklad vhodná pri :

-       bolesti chrbta a chbtice

-       bolesti hlavy

-       svalovom napätí

-       chronicky skrátenej časti

-       poúrazových stavoch

-       znížení bolestivosti pri pohybe

-       nespavosti

-       celkovej stuhnutosti

-       zmrznutom ramene

-       uvolňuje kŕče v organizme

-       emociálne stavy či stres

-       a iné dalšie dysfunkcie

Aké sú výsledky ?

U vrcholových sportovcov mám odozvu okamžite, oni ihneď pociťuju zmeny a mám nejrýchlejšiu spätnú väzbu. U pacientov po úrazoch sa regenerácia i vstup do normálnej roviny života výrazne urýchli.

Príbeh z praxe

Človek sa snaží klásť si vyššie ciele a tak skúša i väčšie výzvy či prekážky... Pani X ku mne začala chodiť v úplne zničenom stave. Prekonala 7 mozgových mŕtvic, bola ochrnutá na polovicu tela, takže vlastne ku mne nezačala chodiť, ale vozila ju rodina. U mnohých metód se mŕtvica berie ako kontraindikácie. U tejto metódy by som postup naopak doporučil. Pani ku mne chodí už 3 mesiac a ako mi s obľubou posledné 2 týždne pripomína, už sa teší, ako tou diagnostikovanou „definitívne mŕtvou rukou“ napíše pánovi doktorovi, aby vrátil diplom.... Nehovorím o zázraku, či zaručenej metóde, každý si musí nájsť smer i svoju cestu, ale prečo to jednoducho neskúsiť....

 

Roman Bilek - lektor v Zamase

 Viac o autorovi článku a zároveň lektorovi kurzu sa dozviete TU!!!

Rodinná atmosféra, individuálny prístup.