Californská masáž

Vedeli ste o tom, že pri kalifornskej masáži terapeut nemasíruje iba jednotlivé časti tela, ale telo, dušu a myseľ naraz? Základom masáže je myšlienkový smer Gestalt, ktorí hlási, že „celok je väčší ako súhrn jeho častí.“

Kalifornská masáž si vyžaduje veľmi vysokú úroveň emočnej inteligencie a empatie od maséra a vyšší stupeň dôvery medzi terapeutom a klientom, čo je pri jednorazovom stretnutí takmer nemožné dosiahnuť. Je teda veľmi dôležité, aby terapeut poznal klienta, ktorému túto masáž odporučí.

Nenájdete ju preto v ponukách spa a wellness centier, kde sa klienti často obmieňajú. Aj z tohto dôvodu nie je taká rozšírená na Slovensku a ani v Európe, ako ostatné druhy masáží.

 „Kalifornská  masáž ma silný neurosedatívny účinok, no klient jej musí byť otvorený. Niektorí ľudia nedokážu zrelaxovať dostatočne na to, aby dokázali túto masáž prijať a vychutnať si ju,“ hovorí lektor kurzu v Zamase a masér Victor Peliccer.

Je určená pre tých, ktorí prechádzajú ťažkými životnými situáciami, depresiami, stresom, úzkosťami, fibromyalgiou, ďalej pre tých, čo prekonali rakovinu, sú po chemoterapii a potrebujú rozhýbať lymfatický systém (samozrejme, s povolením od lekára).

V. Pellicer ďalej vysvetľuje: „Na to, aby masáž terapeut vykonal správne, nemusí  klienta poznať dlho. Vzájomné poznanie a dôvera veľmi záležia na schopnosti terapeuta klienta „prečítať“ a taktiež na otvorenosti klienta a vôli odovzdať sa do jeho rúk.“ 

Všetky techniky kalifornskej masáže musí terapeut aplikovať podľa troch základných pravidiel, keďže je to masáž neurosedatívna. Charakterizuje ju pomalé tempo, opakovanie pohybov a pravidelný rytmus.

Kalifornská masáž sa líši od iných masáží tým, že spravidla kombinuje prvky lifecoachingu (psychológie), práce s telom a práce s energiami. „Je zložité vysvetliť to pár vetami, no na kurze v Zamase sa dostaneme do hĺbky kombinácie týchto troch elementov,“ dodáva V. Pellicer. 

Zaujímavosti o kalifornskej masáži:

- Kalifornská masáž je považovaná za najmodernejšiu oficiálnu masážnu techniku vytvorenú a rozšírenú do celého sveta roku 1965.

- Volá sa taktiež Esalen masáž, lebo ju vyvinuli v Esalen inštitúte v Kalifornii, kde sa v 60-tych rokoch (roky hnutia Hippies) stretávali filozofi, ideológovia, umelci a terapeuti a začalo sa formovať Hnutie New Age.

- Samotná masáž začína na rôznych miestach na tele, záleží na tom, či masér pracuje s mužskou alebo ženskou energiou. 

- Hudba, ktorá sa používa počas tejto terapie, je hudba 60-tych rokov, jazz a New Age. 

- Ida Rolf (rolfing) a John Upledger (kraniosakrálna masáž) boli súčasťou Esalen inštitútu v čase, kedy Kalifornská masáž vznikla.


Monika Maruňáková

Informácie poskytli manželia Pellicer.
Rodinná atmosféra, individuálny prístup.