MÄKKÉ TECHNIKY I

PODMIENKOU ÚČASTI NA KURZE JE:
Skončený Základný masérsky kurz a Športová masáž akreditovaný MŠ SR,
alebo zdravotnícke vzdelanie,
alebo vzdelanie zamerané na fyzioterapiu.

Kurz je zameraný na osvojenie si základov mäkkých techník, reponácie krčnej chrbtice, postizometrickej relaxácie, naučenie základných cvikov na krčnú chrbticu pre domáce použitie.

Kurz sa skladá z dvoch častí:
-
prvá časť je zameraná na krčnú chrbticu a jej reponáciu v sede - používanie jemných techník pre jemné napravenie svalov a stuhnutých častí krku.

-druhá časť je zameraná na Mäkké techniky na chrbáte v ľahu na bruchu. Naučenie sa základných techník ako je riasa, esíčko, riasenie, uvoľňovanie fascií inými spôsobmi, uvoľňovanie lopatky. V tejto časti sa učí aj postizometrická relaxácia a cvičenie na krčnú chrbticu.
Teoretická časť obsahuje:
-indikácie a kontraindikácie,
-diagnózy,
-anatómiu chrbtice,
-účinky pôsobenia reponácií a mäkkých techník na zdravého človeka,
-ukážky ako vplýva parasymatický a sympatický nervový systém pri práci na chrbte,
-spôsob prípravy klienta na masáž,
-popis jednotlivých hmatov používaných pri masáži,

-ukážky rozdelenia zdravého stavu pacienta a patologického, pre lepšie rozoznanie vhodnosti použitia techniky na zdravých klientoch,
-porozumenie rtg snímkov, CT a MR vyšetrení

Článok o základných pojmoch na popisoch z vyšetrení si prečítajte TU:

V praktickej časti:
-nadobudnete schopnosť správne nahmatať a rozlíšiť stavy,
-naučíte sa vnímať a precítiť štrukturálne zmeny- nielen v rámci jednotlivých častí, ale aj v samotnej anatomickej štruktúre krčnej a následne celej chrbtice,
-nacvičíte si jednotlivé techniky vzájomne, čím budete obohatení aj o vlastné pocity z naučených techník a teda sa Vám ľahšie bude klientom správne vysvetľovať pocity, :-) aké by mali byť, alebo aké ich čakajú pri jednotlivých zostavách, -naučíte sa pochopiť a správne vykonávať postizometrickú relaxáciu,
-naučíte sa správne usmerniť klientov pri cvičení krčnej chrbtice,
-naučíte sa vyvarovať chýb pri cvičení.


ROZVRH KURZU:
Sobota:
08.00 – 12.00  Teória - anatómia krčnej chrbtice, jej rozdelenie podľa jednotlivých stavcov a čo každý stavec podľa vegetatívneho nervového systému ovplyvňuje, prechádzanie kontraindikácií, patologických stavov, indikácií, ukážky pred a pooperačných stavov a kedy je klient vhodný na túto techniku, domáca starostlivosť ako je cvičenie, šport a iné.
10.30 – 10.45  Prestávka
12.00 – 13.30  Obedná prestávka
13.30 – 15.00  Prax - ukážka reponácie krčnej chrbtice a vzájomné nacvičovanie a diskusia v rámci praxe - Prvá skupina
15.00 – 15.15  Prestávka
15.15 – 16.45  Prax - ukážka reponácie krčnej chrbtice a vzájomné nacvičovanie a diskusia v rámci praxe - Druhá skupina
16.45 – 17.00  Prestávka
17.00 – 18.30  Prax


Nedeľa:
08.00 – 9.30   Opakovanie - Reponácia krčnej chrbtice a postizometrická relaxácia – prax
9.30 – 9.45     Prestávka
9.45 –11.15    Cviky na elimináciu bolestí krčnej chrbtice, praktické ukážky a precvičovanie - Prax
11.15 – 11.30  Prestávka    
11.30 – 13.00  Mäkké techniky v ľahu na chrbáte, základné uvoľnenie lopatky - ukážka a vzájomné precvičovanie si - Prvá skupina
13.00 - 13.15  Prestávka
13.15 - 14.45  Mäkké techniky v ľahu na chrbáte, základné uvoľnenie lopatky - ukážka a vzájomné precvičovanie si - Druhá skupina
14.45             Záverečné vyhodnotenie a odovzdanie certifikátov

V CENE KURZU DOSTANETE:
 -skriptá, pre zrakovo postihnutých žiakov vieme zabezpečiť skriptá v elektronickej forme alebo po predošlej dohode v dostatočnom časovom odstupe aj v Braillovom písme
-certifikát v slovenskom aj anglickom jazyku

PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ:
-pre začínajúcich masérov s absolvovaným Základným masérskym kurzom
-pre fyzioterapeutov so záujmom o uvoľňovacie techniky
-pre ľudí so zdravotníckym vzdelaním a záujmom o uvoľňovacie techniky

-pre masérov, ktorí chcú zefektívniť svoje masáže

                

UložiťUložiťUložiť

Pre koho je kurz vhodný

Doplňujúce informácie

UložiťUložiťUložiť

Lektori kurzu

Eva Kačková

Vyučuje: ZÁKLADNÝ MASÉRSKY KURZ - Wellness pracovník masérske služby - akreditovaný MŠ SR, MÄKKÉ TECHNIKY I, LYMFODRENÁŽ CELÉHO TELA - tri kurzy v jednom, KURZ VÝŽIVY, PORADCA PRE VÝŽIVU, ZÁKLADY MASÁŽE - pre využitie na doma, AROMATERAPEUTICKÁ MASÁŽ, KOZMETICKÁ LYMFODRENÁŽ TVÁRE
Email lektora: evka@zamas.sk
Čo učí: Teóriu, prax masáže a hygienu na Základnom masérskom kurze, terapiu a prax na kurze Lymfodrenáže celého tela, Marketing a marketingové cvičenia, Mäkké techniky I., zakladateľka a majiteľka masérskej školy ZAMAS.
Termíny kurzu a prihlasovanie
170 €
marcový 09.03. - 10.03.2019
Vrútky
170 €
májový 04.05 - 05.05.2019
Vrútky
170 €
augustový 03.08. - 04.08.2019
Vrútky
170 €
októbrový 05.10. - 06.10.2019
Vrútky
170 €
decembrový 14.12. - 15.12.2019
Vrútky

 

 Tieto kurzy Vám odporúčame po absolvovaní tohto kurzu:

UložiťUložiťUložiť

 

Video z kurzu


Meno: *
Priezvisko: *
Ulica a číslo: *
Mesto a PSČ: *
Telefón: *
Email: *
Termín kurzu:

Prajete si aj ubytovanie? *

Poznámka k prihláške:
Rodinná atmosféra, individuálny prístup.