ZMRZNUTÉ RAMENO

 

PODMIENKOU ÚČASTI NA KURZE JE ABSOLVOVANIE ZÁKLADNÉHO MASÉRSKEHO KURZU!

Čo to vlastne je zmrznuté rameno? Jedným slovom– problém.
Dalo by sa povedať veľký problém. Najmä v prípade, ak to človek zanedbá, najprv si to nevšíma, potom si to šetrí, potom siahne po liekoch od bolesti, no a nakoniec je rameno v takom stave, že človek nevie spať a lieky nezaberajú.
A aby sme to pomenovali trochu odbornejšie– ide o funkčné obmedzenie ramenného kĺbu, ktorého spoločným rysom ostáva bolesť a zhoršená pohyblivosť.
Na kurze sa naučíte stanoviť správnu diagnózu a následne terapeutický postup, ktorý utlmí bolesť a obnoví pohyblivosť.
Je to výborné doplnenie si vedomostí a ďalšia možnosť pomoci Vašim klientom.

Kurz má trochu obšírnejšiu teoretickú časť, kde si vysvetlíme všetky súvislosti na lepšie pochopenie zložitého ramenného kĺbu. Zopakujeme si kosti a spojenia ramenného kĺbu, jeho súčasti– niektoré budú pre Vás úplne nové. Ďalej si pomenujeme vonkajšie a vnútorné svaly, objasníme pojmy ako „rotátorová manžeta“.

 

Aby sme vedeli lepšie diagnostikovať klienta, potrebujeme vedieť, ktoré svaly sa zapájajú pri pohybe, s ktorým má problém. To všetko si vysvetlíme. Následne si niečo povieme o spúšťových bodoch a kde na ramene ich máme hľadať.


K strnulosti ramena dochádza aj pri nedostatku pohybu, hlavne u starších osôb.
Táto strnulosť je podmienená zápalom puzdra na kĺbe spojeného s opotrebovaním a zmrštením púzdra.
Liečba pozostáva z opakovaných mobilizačných cvičení, ktorých cieľom je zabrániť strnulosti ramena.

V praktickej časti si ukážeme, ako sa pomocou pasívnych strečingov, jemných manipulácií a aktívneho cvičenia dá postupne riešiť tento problém. Ukážeme si cvičenia a strečing, ktoré dostane pacient ako domácu úlohu. Bez jeho aktívneho prístupu sa totiž pozitívny výsledok dá dosiahnuť len veľmi ťažko.

Mobilizácia pletenca hornej končatiny, vykonávaná pomocou techník pasívnych strečingov, stimuláciou TRIGER POINTOV (tzv. spúšťových bodov), jemných manipulácií a pohybových cvičení zameraná na zlepšenie pohyblivosti ramena a posilnenie svalstva rotátorovej manžety.

Na uvoľnenie krčnej, hrudnej chrbtice a lopatky odporúčame kurz Mäkké techniky. Práca s klientom je potom omnoho jednoduchšia.

 
ROZVRH KURZU:
Sobota:
9.00 - 12.30 Teória
12.30 - 14.00 Obedná prestávka
14.00 - 18.30 Prax

V CENE KURZU DOSTANETE:
-skriptá, pre zrakovo postihnutých žiakov vieme zabezpečiť skriptá v elektronickej forme alebo po predošlej dohode v dostatočnom časovom odstupe aj v Braillovom písme
-certifikát v anglickom a slovenskom jazyku


PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ:

-pre masérov, ktorí si chcú rozšíriť ponuku o účinnú uvoľňovaciu techniku

 Pre koho je kurz vhodný

Doplňujúce informácie

Lektori kurzu

MICHAL SEMANÍK

Vyučuje: MÄKKÉ TECHNIKY II. - myofasciálna manuálna terapia, CHIROPRAXIA, ZMRZNUTÉ RAMENO
Email lektora: m.semanik@gmail.com
Čo učí: Mäkké techniky II., Zmrznuté rameno, Chiropraxia
Termíny kurzu a prihlasovanie
130 €
júnový 15.06. 2019
Vrútky
130 €
novembrový 16.11. 2019
Vrútky
Meno: *
Priezvisko: *
Ulica a číslo: *
Mesto a PSČ: *
Telefón: *
Email: *
Termín kurzu:

Prajete si aj ubytovanie? *

Poznámka k prihláške:
Rodinná atmosféra, individuálny prístup.