ZUZKA ADAMÍKOVÁ

Čo učí: Shiatsu- japonskú tlakovú masáž

avokimada@gmail.com
Rodinná atmosféra, individuálny prístup.