Mgr. PETER HUSTÁK

Čo učí: fyziológiu na základnom masérskom kurze, je predsedom skúšobnej komisie na základných kurzoch klasickej masáže

info@zamas.sk
Rodinná atmosféra, individuálny prístup.