MGR. HILDA TURČEKOVÁ


Práca mimo Zamasu:

Učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov - matematika - biológia

Vzdelanie:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, fakulta prírodných vied

Absolvované kurzy:

Hrnčiarsky kurz, po 10 rokoch materskej by som sa odvážila aj sama ponúknuť kurzy o výchove a ako to vydržať a ostať v dobrej duševnej kondícii

Čo učí:

Wellness pracovník - masérske služby - Anatómia a fyziológia

Ako by dieťaťu vysvetlila svoju prácu:

učím deti o rastlinách, živočíchoch a o človeku a tiež počítať do päť a viac

Čo o nej hovoria jej priatelia a blízki:

nadšená a angažovaná 

Ako najradšej relaxuje:

tvorenie vecí s trochou umenia, rada sedím na terase a pijem kávu

Obľúbené jedlo:

najobľúbenejšie je každé, s ktorého prípravou nemám nič spoločné

Aký má vzťah k športu:

veľmi pozitívny, plávanie a v posledných rokoch rýchla chôdza, keďže mám 4 deti, tak treba makať

Aké má koníčky:

čítanie, práca s deťmi, záhrada a kvety

Aké je znamenie:

Toto je vec, ktorú neriešim a neovplyvňuje môj život

Charakteristická črta:

radosť zo všetkého naokolo


hildegarda3@gmail.com
Rodinná atmosféra, individuálny prístup.