INKA LIPKOVÁ

Čo učí: Kraniosakrálnu terapiu

inka.anjelicek@gmail.com
Rodinná atmosféra, individuálny prístup.