Ako absolvovať kurz cez REPAS

Pokiaľ chcete absolvovať kurz v našej škole cez program REPAS, pripravili sme pre vás malý súhrn všetkých dôležitých informácií, ktoré potrebujete vedieť. 


Pre koho je program REPAS určený?

REPAS je určený komukoľvek, kto je vedený na ÚPSVaR a v blízkej minulosti neabsolvoval žiaden kurz preplácaný ÚPSVaR. Je vhodný pre ľudí, ktorí si chcú svoje vzdelanie rozšíriť, ale aj ľudí, ktorí sa chcú úplne rekvalifikovať na nové povolanie. Či ste vhodným kandidátom na REPAS Vám s istotou povedia na vašom ÚPSVaR.


Ktorý kurz si môžem vybrať?

Program REPAS sa vzťahuje iba na akreditované rekvalifikačné kurzy, tzn. kurzy, ktoré vás po absolvovaní budú oprávňovať na výkon povolania a sú akreditované ministerstvom. V oblasti masáží je jediný takýto kurz podľa nového zákona, ktorý nadobúda platnosť 01.01. 2019, “Wellness pracovník- masérske služby”. V minulosti bolo možné cez REPAS preplatiť kurz pod názvom “Športový masér”, to však bolo vtedy, kedy bol v platnosti starší zákon. Na žiaden iný kurz sa program REPAS nemôže vzťahovať, pretože žiaden iný masérsky kurz vás nemôže oprávňovať na výkon povolania. Viac informácií o kurze “Wellness pracovník- masérske služby” nájdete TU.Čo treba urobiť, pokiaľ chcem absolvovať kurz cez REPAS?

V prvom rade si o našom kurze zistite viac informácii, popozerajte si termíny a zistite, či by Vám kurz a nové povolanie maséra vyhovovalo. O kurze nájdete všetky informácie TU.

Ak sa už rozhodnete, že masáže a wellness sú pre vás to pravé orechové, uistite sa na vašom ÚPSVaR, že ste vhodný kandidát pre REPAS. Následne vám vydajú na úrade žiadosť. Z nej nám zašlete poštou, alebo osobne prinesiete časť B (dve strany). Tú vám celú vypíšeme my ako poskytovateľ rekvalifikácie.

Pokiaľ sa rozhodnete poslať nám dokumenty poštou, nezabudnite priložiť papierik s vašimi osobnými údajmi, telefónnym číslom a konkrétnym dátumom kurzu, o ktorý máte záujem. Nezabudnite si zaslať aj elektronickú prihlášku na kurz, ktorú nájdete TU, do poznámky uveďte prosím REPAS.

My vám všetko pripravíme a obratom pošleme poštou späť. Všetky dokumenty je potom potrebné zaniesť na ÚPSVaR, kde vám žiadosť budú schvaľovať. 

Nezabudnite, že tento proces trvá určité obdobie a preto vám odporúčame zaslať nám do školy časť žiadosti B približne mesiac pred kurzom. Niekedy sa to dá stihnúť aj veľmi rýchlo, ale na to sa netreba spoliehať a ide skôr o výnimočné prípady. Zasielať nám dokumenty skôr, napríklad 2 mesiace pred kurzom tiež neodporúčame, keďže tlačivá sa môžu mierne meniť.

Keď vám žiadosť schvália, už nám len potvrdíte svoju účasť, na ÚPSVaR podpíšete zmluvu a uvidíme sa na kurze. :-) 

Musím platiť zálohu či manipulačné poplatky?

Všetky náklady na samotný kurz za vás zaplatí ÚPSVaR. Výnimkou je ubytovanie, ktoré nie je priamo súčasťou kurzu a teda si ho účastník musí hradiť z vlastných zdrojov. Bližšie informácie o ubytovaní priamo v našej škole nájdete TU. 

Okrem ubytovania vám ÚPSVaR nepreplatí ani cestovné náklady či náklady na stravu. Avšak v minulosti sme sa už stretli s programom podobným REPASu, ktorý bol určený pre mladých ľudí, pri ktorom ÚPSVaR preplácal napríklad aj cestovné a ubytovanie. Informujte sa preto bližšie práve na vašom ÚPSVaR a prezistite si všetky možnosti, ktoré sú momentálne dostupné.

Zhrnutie všetkého čo musíte urobiť pre absolvovanie kurzu cez REPAS:

Uchádzač o zamestnanie si sám vyberie rekvalifikačný kurz v tomto prípade Wellness pracovník - masérske služby a podá si požiadavku na rekvalifikáciu príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na aktuálnom predpísanom formulári, v dostatočnom časovom predstihu s ohľadom na predpokladaný začiatok rekvalifikácie. (Aktuálny formulár, často sa mení - získate ho na ÚPSVaR)

• Na základe akreditácie Ministerstva školstva AKREDITÁCIU SI VIETE OVERIŤ TU  na oficiálnej stránke ministerstva.
Preplácanie sa týka 320 hodinového balíka kurzu.
To v praxi znamená, že kurz je preplácaný ÚPSVaR vo výške od 800€ do 950€, záleží od konkrétnej pobočky ÚPSVaR.


• Požiadavka na vybranú rekvalifikáciu má:
Časť A – vyplní uchádzač o zamestnanie
Časť B – vyplní a potvrdí poskytovateľ rekvalifikácie, tzn. my ako vzdelávacia inštitúcia. Formulár nám stačí naskenovaný, poprípade v PDF verzii poslať mailom na zamas@zamas.sk a vždy je lepšie nám aj následne zavolať, že ste ho k nám poslali, keby náhodou sa cestou niekde e-mail zatúlal:-)
Môžete nám ho poslať aj poštou a nezabudnite priložiť lístoček s celou Vašou poštovou adresou a telefónnym číslom.
My ho potvrdíme a obratom pošleme poštou na vašu adresu.

• Následne ÚPSVaR zhodnotí požiadavku a teda ju schváli alebo neschváli. Hneď ako sa dozviete či Vám žiadosť schválili alebo nie nám zavolajte a oznámte Vaše resumé - inak Vás nebude možné zaradiť do kurzu.
Ak Vám žiadosť bola schválená - pošlite nám oficiálnu prihlášku cez našu webovú stránku a do poznámky napíšte slovo REPAS

Uzatvorenú dohodu o poskytnutí príspevku nám treba odovzdať !!!!! pri nástupe na kurz !!!!!!!

• Po ukončení kurzu je vašou povinnosťou do 15 kalendárnych dní doručiť do podateľne úradu kópiu dokladu o absolvovaní rekvalifikácie, faktúru vystavenú poskytovateľom rekvalifikácie po ukončení kurzu a žiadosť o úhradu príspevku na rekvalifikáciu. ÚPSVaR uhradí požadovanú sumu kurzovného uchádzača v prospech našej inštitúcie po ukončení rekvalifikácie.

• Kompletné informácie nájdete na stránkach ÚPSVaR


Máte akékoľvek ďalšie otázky? Neváhajte nás kontaktovať e-mailom na zamas@zamas.sk, alebo telefonicky na 0911 306 688 a  0903 506 000. 
Rodinná atmosféra, individuálny prístup.