Anatomická Pitva

Samovražda, vražda, dopravná nehoda alebo náhodne nájdené mŕtve telo. Okrem polície sa na miesto činu tragédie dostaví aj ďalší dôležitý človek - súdny lekár. Musí totiž určiť príčinu úmrtia.
Je práca súdneho lekára rovnaká, ako ju zobrazujú v kriminálnych seriáloch? Ako prebieha pitva? Ako sa zisťuje príčina úmrtia?

Pitva je vyšetrenie mŕtveho tela vykonávaná za účelom poznania jeho stavby (anatomická pitva) alebo za účelom zistenia prítomnosti ochorenia a príčiny smrti (patologická pitva).
Prvé zmienky o vykonaní pitvy pochádzajú už zo staroveku. Egyptské, grécke a rímske lekárstvo dosiahlo vysoký stupeň poznania práve vďaka dokonalej znalosti vnútornej stavby ľudského tela. V stredoveku bola pitva dlhé roky z náboženských dôvodov úplne zakázaná, so súhlasom cirkvi sa mohli začať opätovne vykonávať pitvy až začiatkom 14.storočia (prvý krát to bolo v Taliansku).

Vedeli ste, že prvá verejná pitva trvala až päť dní?
Písal sa 8. jún 1600. V jednej z prednáškových ául Karlovej univerzity ležal pod plachtou mŕtvy muž. Zbojník, ktorého pár dní predtým popravili. Okolo neho sa tiesnila snáď tisícka zvedavcov, medzi ktorými nechýbali Tycho de Brahe, Johannes Kepler, kniežatá, urodzené dámy i páni. K mŕtvole pristúpil muž a po úvodných predslovoch vybral z kufríka nástroje a dal sa do práce. Bol to Ján Jessenius, ktorý sa touto prvou verejnou pitvou v českých krajoch navždy zapísal do histórie. Trvalo mu päť dní, kým sval po svale, kosť po kosti a orgán po orgáne vybral z tela a verejnosti objasnil, načo v tele slúži, ako vyzerá, či akú má konzistenciu.

A my sme pre Vás pripravili anatomickú pitvu!!

Uskutoční sa v stredu 10.8.2016.

Deň začneme u nás v Zamase. Doobeda pre Vás pripravujeme zaujímavé prednášky o anatomických anomáliach, zaújmavosti zo súdneho lekárstva priamo z úst súdneho lekára a poobede sa presunieme pozrieť si pitvu na Jesseniovu lekársku fakultu v Martine Univerzity Komenského.

Doprava zo Zamasu a späť bude zabezpečená :-)

V prípade záujmu sa prihlasujte mailom zamas@zamas.sk alebo na telefónnych číslach

0911 306 688, 0903 506 000

Počet osôb je obmedzený! :-)

Cena na osobu je 60€.

Rodinná atmosféra, individuálny prístup.