Najbližšie kurzy

24.08.2017
70 €
25.08. - 27.08.2017
165 €

MÄKKÉ TECHNIKY I


Termíny kurzu:
septembrový
16.09. - 17.09.2017
165 €
decembrový
16.12. - 17.12.2017
165 €
februárový
24.02. - 25.02.2018
165 €
aprílový
28.04. - 29.04.2018
165 €
júlový
28.07. - 29.07.2018
165 €
októbrový
20.10. - 21.10.2018
165 €
decembrový
15.12. - 16.12.2018
165 €


UložiťUložiťUložiť


PODMIENKOU ÚČASTI NA KURZE JE !!!!!

Skončený Základný masérsky kurz a Športová masáž akreditovaný MŠ SR, alebo zdravotnícke vzdelanie, alebo vzdelanie zamerané na fyzioterapiu.

Kurz je zameraný na osvojenie si základov mäkkých techník, reponácie krčnej chrbtice, postizometrickej relaxácie, naučenie základných cvikov na krčnú chrbticu pre domáce použitie.
Kurz sa skladá z dvoch časti, kde prvá časť je zameraná na krčnú chrbticu a jej reponáciu v sede - používanie jemných techník pre jemné napravenie svalov a stuhnutých častí krku. Druhá časť je zameraná na Mäkké techniky na chrbáte v ľahu na bruchu. Naučenie sa základných techník ako je riasa, esíčko, riasenie, uvoľňovanie fascií inými spôsobmi, uvoľňovanie lopatky. V tejto časti sa učí aj postizometrická relaxácia a cvičenie na krčnú chrbticu

Teoretická časť obsahuje indikácie a kontraindikácie, diagnózy, anatómiu chrbtice, účinky pôsobenia reponácií a mäkkých techník na zdravého človeka, ukážky ako vplýva parasymatický a sympatický nervový systém pri práci na chrbte. Spôsob prípravy klienta na masáž a popis jednotlivých hmatov používaných pri masáži.

Ukážky rozdelenia zdravého stavu pacienta a patologického, pre lepšie rozoznanie vhodnosti použitia techniky na zdravých klientoch. Porozumenie rtg snímkom, CT a MR vyšetrení.

  Praktická časť – okrem nadobudnutia schopnosti správne nahmatať a rozlíšiť stavy sa naučíte vnímať a precítiť štrukturálne zmeny nielen v rámci jednotlivých častí, ale aj v samotnej anatomickej štruktúre krčnej a následne celej chrbtice. Do praktickej časti kurzu je zahrnuté aj nacvičovanie si jednotlivých techník vzájomne, čím budete obohatený aj o vlastné pocity z naučených techník a teda sa Vám ľahšie bude potom klientom správne vysvetľovať pocity :-) aké by mali byť alebo aké ich čakajú pri jednotlivých zostavách. Postizometrickú relaxáciu sa naučíte pochopiť a správne vykonávať. Ďalej sa naučíte správne usmerniť klientov pri cvičení krčnej chrbtice a naučíte sa vyvarovať chýb pri cvičení.
Kurz trvá 2 dni.

Sobota:
09.00 – 12.00  Teória - anatómia krčnej chrbtice, jej rozdelenie podľa jednotlivých stavcov a čo každý stavec podľa vegetatívneho nervového systému ovplyvňuje, prechádzanie kontraindikácií, patologických stavov, indikácií, ukážky pred a pooperačných stavov a kedy je klient vhodný na túto techniku, domáca starostlivosť ako je cvičenie, šport a iné.
10.30 – 10.45  Prestávka
12.00 – 13.30  Obedná prestávka
13.30 – 15.00  Prax - ukážka reponácie krčnej chrbtice a vzájomné nacvičovanie a diskusia v rámci praxe - Prvá skupina
15.00 – 15.15  Prestávka
15.15 – 16.45  Prax - ukážka reponácie krčnej chrbtice a vzájomné nacvičovanie a diskusia v rámci praxe - Druhá skupina
16.45 – 17.00  Prestávka
17.00 – 18.30  Prax


Nedeľa:
08.00 – 9.30   Opakovanie - Reponácia krčnej chrbtice a postizometrická relaxácia – prax
9.30 – 9.45     Prestávka
9.45 –11.15    Cviky na elimináciu bolestí krčnej chrbtice, praktické ukážky a precvičovanie - Prax
11.15 – 11.30  Prestávka    
11.30 – 13.00  Mäkké techniky v ľahu na chrbáte, základné uvoľnenie lopatky - ukážka a vzájomné precvičovanie si - Prvá skupina
13.00 - 13.15  Prestávka
13.15 - 14.45  Mäkké techniky v ľahu na chrbáte, základné uvoľnenie lopatky - ukážka a vzájomné precvičovanie si - Druhá skupina

14.45       cca  Záverečné vyhodnotenie a odovzdanie certifikátov

 

Lektori kurzu: Evka Kačková email: evka@zamas.sk

                   a Mgr. Maroš Veselý email: marosves@gmail.com

 UložiťUložiťUložiť
Prihlasovací formulár
Meno: *
Priezvisko: *
Ulica a číslo: *
Mesto: *
Telefón: *
Email: *
Termín:
Ubytovanie v škole: *
Poznámka:

Na tento kurz si môžete uplatniť Vašu ZĽAVU.

Cena po Vašej zľave je 150 €

 

Tieto kurzy Vám odporúčame po absolvovaní tohto kurzu:

UložiťUložiťUložiť

Numerológia

Duchovné príčiny chorôb

Chi running

Autokresba

Reiky

Dornova metóda 

Breussova masáž

Kraniosakrálna terapia

Shiatsu - japonská tlaková masáž

Irisdiagnostika

Mäkké techniky I.

Myofasciálne techniky

Zmrznuté rameno

Chiropraxia

Bankovanie a

Moxovanie

 

 

Budovanie vlastnej firmy -

Marketing

Indická masáž hlavy

Kozmetická lymfodrenáž

tváre

Japonská masáž tváre

polodrahokamami

Bambusová masáž

Lávové kamene

Kineziotaping

Ajurvéda a masáž bylinnými vrecúškami

Reflexná masáž chodidla

Thajská masáž

chodidla paličkami

Klasická masáž

Športová masáž

Klasická masáž

Športová masáž

Lymfodrenáž celého tela

Havajská masáž Lomi Lomi

Aromaterapeutická masáž

Baby masáž

Masáž v tehotenstve

"Chceli by sme vyzdvihnúť predovšetkým vysokú profesionalitu lektorov, ktorí odovzdávajú našim zamestnancom najmodernejšie teoretické i praktické vedomosti podľa potrieb a požiadaviek našej náročnej klientely."

S masérskou školou Zamas sme začali spolupracovať v roku 2005.

Naša spolupráca je od začiatku príjemná a na vysokej profesionálnej úrovni.