Najbližšie kurzy

01. 07. 2017
129 €
01.07. - 02.07. 2017
145 €
08.07. - 09.07.2017
165 €
14. 07. - 15. 07. 2017
89 €
14.07. - 16.07.2017
185 €

Prehľad kurzov

01. 07. 2017
129 €
01.07. - 02.07. 2017
145 €
08.07. - 09.07.2017
165 €
14. 07. - 15. 07. 2017
89 €
14.07. - 16.07.2017
185 €
15.07. - 16.07. 2017
165 €
21.07. - 23.07.2017
165 €
21.07. - 23.07. 2017
185 €
12.08. - 13.08.2017
145 €
18.08. - 20. 08. 2017
165 €
19. 08. 2017
119 €
24.08.2017
70 €
25.08. - 27.08.2017
165 €
26.08. - 27.08. 2017
145 €
01.09. - 03.09. 2017
185 €
02.09. - 03.09. 2017
165 €
08.09. - 10.09. 2017
165 €
15.09. - 17.09.2017
185 €
16.09. - 17.09.2017
165 €
30.09. - 01.10. 2017
145 €
02.10. - 08.10.2017
379 €
06.10. - 08.10.2017
165 €
14. 10. 2017
129 €
20.10 - 22.10. 2017
165 €
21.10. - 22.10. 2017
145 €
27. 10. - 28. 10. 2017
89 €
27.10. - 29.10. 2017
185 €
27.10. - 29.10.2017
185 €
03.11 - 05.11. 2017
165 €
04.11. - 05.11.2017
145 €
04. 11. - 05. 11. 2017
145 €
09.11. - 12.11. 2017
195 €
11. 11. 2017
119 €
14.11. - 15.11.2017
145 €
16.11. - 19.11.2017
195 €
18.11. - 19.11. 2017
145 €
24.11. - 26.11.2017
165 €
25. 11. - 26.11. 2017
145 €
02.12. - 03.12. 2017
165 €
02.12. - 03.12.2017
165 €
08.12. - 10.12.2017
185 €
09.12. - 10.12. 2017
145 €
16. 12. - 17. 12. 2017
165 €
"Chceli by sme vyzdvihnúť predovšetkým vysokú profesionalitu lektorov, ktorí odovzdávajú našim zamestnancom najmodernejšie teoretické i praktické vedomosti podľa potrieb a požiadaviek našej náročnej klientely."

S masérskou školou Zamas sme začali spolupracovať v roku 2005.

Naša spolupráca je od začiatku príjemná a na vysokej profesionálnej úrovni.