Najbližšie kurzy

12.01. - 14.01.2018
185 €
13.01. - 14.01.2018
145 €
15.01. - 21.01.2018
379 €

Prehľad kurzov

12.01. - 14.01.2018
185 €
12.01. - 14.01.2018
185 €
13.01. - 14.01.2018
145 €
15.01. - 21.01.2018
379 €
19.01. - 21.01.2018
165 €
20.01. - 21.01.2018
165 €
20.01. - 21.01.2018
145 €
27.01. - 28.01.2018
145€
03.02.2018
129 €
10.02. 2018
119 €
16.02. - 18.02.2018
165 €
17.02. - 18.02.2018
145 €
24.02. - 25.02.2018
165 €
24.02. - 25.02.2018
145 €
09.03. - 11.03.2018
185 €
16.03. - 18.03.2018
165 €
17.03. - 18.03.2018
165 €
06.04. - 08.04.2018
185 €
14.04. 2018
129 €
20.04. - 22.04.2018
165 €
21.04. - 22.04.2018
145 €
28.04. - 29.04.2018
165 €
03.05. - 06.05.2018
195 €
05.05. - 06.05.2018
165 €
12.05. - 13.05.2018
165 €
12.05. 2018
119 €
14.05. - 20.05.2018
379 €
18.05. - 20.05.2018
185 €
19.05. - 20.05.2018
145 €
25. 05. - 27.05.2018
165 €
26.05. - 27.05.2018
145 €
02.06. - 03.06.2018
145 €
09.06. - 10.06.2018
145 €
12.06. - 13.06.2018
145 €
14.06. - 17.06.2018
195 €
22.06. - 24.06.2018
185 €
29.06. - 01.07.2018
165 €
30.06. - 01.07.2018
145 €
07.07. - 08.07.2018
165 €
07.07. 2018
129 €
13.07. - 15.07.2018
185 €
20.07. - 22.07.2018
165 €
28.07. - 29.07.2018
165 €
04.08. 2018
119 €
11.08. - 12.08.2018
145 €
24.08. - 26.08.2018
165 €
31.08. - 02.09.2018
185 €
10.09. - 16.09. 2018
379 €
14.09. - 16.09.2018
185 €
15.09. - 16.09.2018
145 €
15.09. - 16.09.2018
145 €
28.09. - 30.09.2018
165 €
05.10. - 07.10.2018
165 €
05.10. - 07.10.2018
185 €
13.10. - 14.10.2018
165 €
20.10. - 21.10.2018
165 €
20.10. 2018
129 €
27.10. - 28.10.2018
165 €
27.10. - 28.10.2018
145 €
03.11. - 04.11.2018
145 €
08.11. - 11.11.2018
195 €
10.11. 2018
119 €
17.11. - 18.11.2018
145 €
20.11. - 21.11.2018
145 €
22.11. - 25.11.2018
195 €
24.11. - 25.11.2018
145 €
30.11. - 02.12.2018
165 €
01.12. - 02.12.2018
145 €
01.12. - 02.12.2018
165 €
07.12. - 09.12.2018
185 €
15.12. - 16.12.2018
165 €
"Chceli by sme vyzdvihnúť predovšetkým vysokú profesionalitu lektorov, ktorí odovzdávajú našim zamestnancom najmodernejšie teoretické i praktické vedomosti podľa potrieb a požiadaviek našej náročnej klientely."

S masérskou školou Zamas sme začali spolupracovať v roku 2005.

Naša spolupráca je od začiatku príjemná a na vysokej profesionálnej úrovni.