Najbližšie kurzy

07.07. - 08.07.2018
175 €
07.07. 2018
130 €
13.07. - 15.07.2018
185 €

Prehľad kurzov

29.06. - 01.07.2018
165 €
30.06. - 01.07.2018
150 €
07.07. - 08.07.2018
175 €
07.07. 2018
130 €
13.07. - 15.07.2018
185 €
20.07. - 22.07.2018
180 €
27.07. - 29.07.2018
190 €
28.07. - 29.07.2018
170 €
28.07. - 29.07.2018
150 €
04.08. 2018
125 €
24.08. - 26.08.2018
165 €
25.08. - 26.08.2018
145 €
31.08. - 02.09.2018
185 €
10.09. - 16.09. 2018
380 €
14.09. - 16.09.2018
195 €
15.09. - 16.09.2018
150 €
15.09. - 16.09.2018
150 €
28.09. - 30.09.2018
165 €
05.10. - 06.10.2018
110 €
05.10. - 07.10.2018
180 €
05.10. - 07.10.2018
185 €
06.10. - 07.10.2018
150 €
13.10. - 14.10.2018
175 €
20.10. - 21.10.2018
170 €
20.10. 2018
130 €
27.10. - 28.10.2018
175 €
27.10. - 28.10.2018
150 €
02.11. - 04.11.2018
190 €
03.11. - 04.11.2018
150 €
08.11. - 11.11.2018
200 €
10.11. 2018
125 €
17.11. - 18.11.2018
150 €
22.11. - 25.11.2018
200 €
24.11. - 25.11.2018
150 €
30.11. - 02.12.2018
165 €
01.12. - 02.12.2018
150 €
01.12. - 02.12.2018
165 €
07.12. - 09.12.2018
195 €
15.12. - 16.12.2018
170 €
"Chceli by sme vyzdvihnúť predovšetkým vysokú profesionalitu lektorov, ktorí odovzdávajú našim zamestnancom najmodernejšie teoretické i praktické vedomosti podľa potrieb a požiadaviek našej náročnej klientely."

S masérskou školou Zamas sme začali spolupracovať v roku 2005.

Naša spolupráca je od začiatku príjemná a na vysokej profesionálnej úrovni.