Najbližšie kurzy

01.11. - 02.11. 2014
145 €
04.11. - 05.11. 2014
145 €
06.11. - 09.11. 2014
195 €
08.11. - 09.11. 2014
145 €
08.11. 2014
119 €

Bohužiaľ, zadaná stránka neexistuje.

"Chceli by sme vyzdvihnúť predovšetkým vysokú profesionalitu lektorov, ktorí odovzdávajú našim zamestnancom najmodernejšie teoretické i praktické vedomosti podľa potrieb a požiadaviek našej náročnej klientely."

S masérskou školou Zamas sme začali spolupracovať v roku 2005.

Naša spolupráca je od začiatku príjemná a na vysokej profesionálnej úrovni.