Najbližšie kurzy

02.04. - 05.04. 2015
195 €
04.04. - 05.04. 2015
150 €
10.04. - 12.04. 2015
165 €
11.04. - 12.04. 2015
145 €

Bohužiaľ, zadaná stránka neexistuje.

"Chceli by sme vyzdvihnúť predovšetkým vysokú profesionalitu lektorov, ktorí odovzdávajú našim zamestnancom najmodernejšie teoretické i praktické vedomosti podľa potrieb a požiadaviek našej náročnej klientely."

S masérskou školou Zamas sme začali spolupracovať v roku 2005.

Naša spolupráca je od začiatku príjemná a na vysokej profesionálnej úrovni.