Najbližšie kurzy

26.05. - 28.05.2017
165 €
27.05. - 28.05. 2017
145 €
01.06. - 04.06. 2017
195 €
03.06. - 04.06.2017
155 €
05.06. - 11.06.2017
379 €

Bohužiaľ, zadaná stránka neexistuje.

"Chceli by sme vyzdvihnúť predovšetkým vysokú profesionalitu lektorov, ktorí odovzdávajú našim zamestnancom najmodernejšie teoretické i praktické vedomosti podľa potrieb a požiadaviek našej náročnej klientely."

S masérskou školou Zamas sme začali spolupracovať v roku 2005.

Naša spolupráca je od začiatku príjemná a na vysokej profesionálnej úrovni.