Najbližšie kurzy

07.10.-09.10.2016
165 €
08.10.-09.10.2016
145 €
15. 10. - 16. 10. 2016
145 €
21.10.-23.10.2016
185 €
22.10. 2016
129 €

Bohužiaľ, zadaná stránka neexistuje.

"Chceli by sme vyzdvihnúť predovšetkým vysokú profesionalitu lektorov, ktorí odovzdávajú našim zamestnancom najmodernejšie teoretické i praktické vedomosti podľa potrieb a požiadaviek našej náročnej klientely."

S masérskou školou Zamas sme začali spolupracovať v roku 2005.

Naša spolupráca je od začiatku príjemná a na vysokej profesionálnej úrovni.