Najbližšie kurzy

10.07. - 12.07. 2015
165 €
18.07. - 19.07. 2015
165 €
18.07. - 19.07. 2015
145 €
25.07. - 26.07. 2015
145 €

Bohužiaľ, zadaná stránka neexistuje.

"Chceli by sme vyzdvihnúť predovšetkým vysokú profesionalitu lektorov, ktorí odovzdávajú našim zamestnancom najmodernejšie teoretické i praktické vedomosti podľa potrieb a požiadaviek našej náročnej klientely."

S masérskou školou Zamas sme začali spolupracovať v roku 2005.

Naša spolupráca je od začiatku príjemná a na vysokej profesionálnej úrovni.