Najbližšie kurzy

28.04. - 29.04.2018
170 €
03.05. - 06.05.2018
200 €
12.05. - 13.05.2018
165 €
12.05. 2018
125 €

Bohužiaľ, zadaná stránka neexistuje.

"Chceli by sme vyzdvihnúť predovšetkým vysokú profesionalitu lektorov, ktorí odovzdávajú našim zamestnancom najmodernejšie teoretické i praktické vedomosti podľa potrieb a požiadaviek našej náročnej klientely."

S masérskou školou Zamas sme začali spolupracovať v roku 2005.

Naša spolupráca je od začiatku príjemná a na vysokej profesionálnej úrovni.