Najbližšie kurzy

06.04. - 08.04.2018
185 €
14.04. 2018
130 €

 

DVD z tohto kurzu sa dá získať len absolvovaním kurzu.

Samostatne ho nie je možné zakúpiť.

V budúcnosti pripravujeme aj takúto možnosť.

"Chceli by sme vyzdvihnúť predovšetkým vysokú profesionalitu lektorov, ktorí odovzdávajú našim zamestnancom najmodernejšie teoretické i praktické vedomosti podľa potrieb a požiadaviek našej náročnej klientely."

S masérskou školou Zamas sme začali spolupracovať v roku 2005.

Naša spolupráca je od začiatku príjemná a na vysokej profesionálnej úrovni.