Najbližšie kurzy

22.06. - 24.06.2018
195 €
29.06. - 01.07.2018
165 €
07.07. - 08.07.2018
175 €
07.07. 2018
130 €

Vzorec šťastia :-)

O čom je vlastne šťastie a ako vieme byť šťastnejší? Presne to sa pokúšame odhaliť.
"Chceli by sme vyzdvihnúť predovšetkým vysokú profesionalitu lektorov, ktorí odovzdávajú našim zamestnancom najmodernejšie teoretické i praktické vedomosti podľa potrieb a požiadaviek našej náročnej klientely."

S masérskou školou Zamas sme začali spolupracovať v roku 2005.

Naša spolupráca je od začiatku príjemná a na vysokej profesionálnej úrovni.